Política de Privacidad / Pribatutasun Politika

LANTZIEGOKO UDALAn pribatutasunaz eta gardentasunaz arduratzen gara.
Jarraian, xehetasunez azalduko dizkizugu egiten ditugun datu pertsonalen tratamenduak eta horiei buruzko informazio guztia.
Identifikazio-datuak.

Bezero eta kontaktu potentzialen datuen tratamendua
Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa
Arduraduna: LANTZIEGOKO UDALA
Helburua: Zure eskaerari erantzutea eta komunikazio komertzialak bidaltzea
Legitimazioa: Kontratu bat gauzatzea.
Interesdunaren adostasuna.
Arduradunaren interes legitimoa.
Hartzaileak: Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legez behartuta ez badago.
Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea du, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere, alanciego.administrativo@ayto.araba.eus helbidera joz erabil ditzakeenak.

Jatorria: Interesduna bera

Datuen babesari buruzko informazio osoa
1. Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?
LANTZIEGOKO UDALA
P0103400H
CALVO SOTELO 4 01308, LANTZIEGO, ARABA
945 60 88 29
alanciego.administrativo@ayto.araba.eus

2. Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?
LANTZIEGOKO UDALAn interesdunek ematen diguten informazioa tratatzen dugu, gure produktuei eta/edo zerbitzuei buruz interesa agertu duten bezero potentzialen kudeaketa egiteko, baita beste merkataritza-harreman batzuk ere, eta, hala badagokio, merkataritza-komunikazioak bidaltzeko, baita bide elektronikoz ere. Zure datu pertsonalak ematen ez badituzu, ezin izango ditugu deskribatutako helburuak bete.
Ez da erabaki automatizaturik hartuko emandako datuen arabera.

3. Zenbat denborarako gordeko ditugu zure datuak?
Interesdunak datuak ezabatzea eskatzen ez duen bitartean gordeko dira datuak.

4. Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?
Zure datuak tratatzeko lege-oinarria adierazten dizugu:
• Kontratu bat gauzatzea: Gure produktuei eta/edo zerbitzuei buruz interesa agertu duten bezero potentzialen kudeaketa. (DBEO, 6.1.b).
• Interesdunaren baimena: Komunikazio komertzialak bidaltzea, baita bide elektronikoz ere. (DBEO, 6.1.a, LSSICE 21. art.).
• Arduradunaren interes legitimoa: Profesionalen harremanetarako datuen kudeaketa (DBLO 19. art., DBEO 6.1.f).

5. Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?
Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legezko betebeharra izan ezik.

6. Datuak hirugarren herrialdeetara transferitzea
Ez dago aurreikusita datuak hirugarren herrialdeetara transferitzea.

7. Zeintzuk dira zure eskubideak zure datuak ematen dizkiguzunean?
Edonork du eskubidea LANTZIEGOKO UDALEAN beraiei dagozkien datu pertsonalak tratatzen ari garen edo ez baieztatzeko.
Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko edo, hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko, besteak beste, bildutako helburuetarako datuak jada beharrezkoak ez direnean. Era berean, bere datuen eramangarritasunerako eskubidea du.
Egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez ditugu gordeko.
Egoera jakin batzuetan, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek beren datuen tratamenduaren aurka egin ahal izango dute. Kasu honetan, LANTZIEGOKO UDALAK datuak tratatzeari utziko dio, premiazko arrazoi legitimoak daudenean izan ezik, edo erreklamazioak egin edo defendatzeari.
Zure eskubideak materialki honela erabili ahal izango dituzu: alanciego.administrativo@ayto.araba.eus.
Merkataritza-komunikazioak erantzulearen interes legitimoa oinarri juridiko gisa erabiliz bidaltzen direnean, interesdunak bere datuen tratamenduaren aurka egin ahal izango du xede horrekin.
Helburu jakin baterako baimena eman badu, emandako baimena edozein unetan kentzeko eskubidea izango du, baina horrek ez du eraginik izango tratamendua kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.
Zure datu pertsonalen babesari dagokionez, zure eskubideak urratu direla sentitzen baduzu, bereziki zure eskubideak betetzean gogobetetzerik lortu ez baduzu, erreklamazio bat aurkez dezakezu Datuak Babesteko arloko Kontrol Agintaritza eskudunaren aurrean, zure webgunearen bidez: www.aepd.es.

8. Nola lortu ditugu zure datuak?
LANTZIEGOKO UDALEAN tratatzen ditugun datu pertsonalak honelakoak dira:
Tratatzen diren datuen kategoriak honako hauek dira:
• Identifikazio-datuak.
• Posta-helbideak eta helbide elektronikoak.


_______________________________________________________


En AYUNTAMIENTO DE LANCIEGO nos preocupamos por la privacidad y la transparencia.

A continuación, le indicamos en detalle los tratamientos de datos personales que realizamos, así como toda la información relativa a los mismos.

 Datos identificativos.


Tratamiento de los datos de potenciales clientes y contactos

Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

AYUNTAMIENTO DE LANCIEGO

Finalidad:

Atender su solicitud y enviarle comunicaciones comerciales

Legitimación:

Ejecución de un contrato.

Consentimiento del interesado.

Interés legítimo del Responsable.

Destinatarios:

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos:

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a alanciego.administrativo@ayto.araba.eus.

Procedencia:

El propio interesado

 

Información completa sobre Protección de Datos

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

AYUNTAMIENTO DE LANCIEGO

P0103400H

CALVO SOTELO 4 01308, LANCIEGO, ALAVA

945 60 88 29

alanciego.administrativo@ayto.araba.eus

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En AYUNTAMIENTO DE LANCIEGO tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de realizar la gestión de potenciales clientes que se han interesado sobre nuestros productos y/o servicios, así como otros contactos comerciales y realizar, en su caso, el envío de comunicaciones comerciales inclusive por vía electrónica. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las finalidades descritas.

No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.

3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

  • Ejecución de un contrato: Gestión de potenciales clientes que se han interesado sobre nuestros productos y/o servicios. (RGPD, art. 6.1.b).
  • Consentimiento del interesado: Enviar comunicaciones comerciales, inclusive por vía electrónica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).
  • Interés legítimo del Responsable: Gestión de los datos de contacto profesionales (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

5. ¿A que destinatarios se cederán sus datos?
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

6. Transferencias de datos a terceros países

No están previstas transferencias de datos a terceros países.

7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AYUNTAMIENTO DE LANCIEGO estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, AYUNTAMIENTO DE LANCIEGO dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a alanciego.administrativo@ayto.araba.eus.

Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.aepd.es.

8
. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos en AYUNTAMIENTO DE LANCIEGO proceden de: El propio interesado.

Las categorías de datos que se tratan son:

  • Datos identificativos.
  • Direcciones postales y electrónicas.
© Copyright 2024 Ayuntamiento de Lanciego. Todos los derechos reservados. | Diseñado por Code Sistemas